Tags
Catalog  acrobat  ตั๋วสัญญาใช้เงิน  กระเป๋าจักสาน  Book  ตุ๊กตาผ้า  Pulse Generator  บริษัท  ขนมเหนียว  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  การพับผ้า  ความต้านทานไฟฟ้า  แฟคทอเรียล  ข้าวเกรียบ  ขนมปัง  Apache  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  ตัวเก็บประจุ  CASE Studio  เงินสดย่อย  เครื่องกำเนิดสัญญาณ   แหล่งข้อมูลธุรกิจ  นโยบายพลังงาน  Firewall  ชีส  บัตเตอร์  พื้นที่ใต้โค้ง  ปากหม้อ  กัดกระจก  ทาร์ต  ความเข้มสนามแม่เหล็ก  network  ตั๋วเงิน  ป้ายอวยพร  ผ้าตกแต่งโต๊ะ  เซ็ทผม  วงจรเกท  กฎของแลมเบิร์ตโคไซน์  เกลียว  โปรแกรม PCL  ฐานข้อมูล  ทองพับ  เมเบิล  การเย็บแขนเสื้อ  จุดคุ้มทุน  E-R Model  วางแผนรายจ่าย  กำเนิดศาสนา  อัลมอลด์  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 4

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว



  การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 4
 
 
การคำนวณเลขฐานแปด : 0.3 นาที
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
Tags : คำนวณเลขฐาน,เลขฐาน
 
เมตริกซ์ ตอนที่ 1 : 0.2 นาที
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
Tags : เมตริกซ์
 
พีชคณิตเส้นตรง ตอนที่ 2 : 0.3 นาที
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
Tags : สมการเชิงเส้น
 
 
วงจรตรรก : 0.2 นาที
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
Tags : วงจรเกท,วงจรลอจิก
 
พีชคณิตแบบบูล : 0.2 นาที
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
Tags : พีชคณิตแบบบลูลีน
 
คอมพลีเมนต์ (Complement) : 0.2 นาที
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
Tags : คอมพลีเมนต์,เลขฐาน
 
thank