Tags
สะเต๊ะ  ปั้นตุ๊กตา  เซลล์ไฟฟ้า  สัญลักษณ์โลหะ  การแสดงความเป็นเจ้าของ  ตัวต้านทาน  กระเป๋าเก่า  สารชีวภาพ  ขนม.อาหาร  เนยถั่ว  เอกลักษณ์ไทย  คุกกี้สมุนไพร  รักษ์น้ำ  แบบตัดเสื้อ  พุทธสาวก  สาบเสื้อ  พิซซ่ากระเป๋า  เสื้อผ้า  พล่า  มอเตอร์ 3 เฟส  ตุ๊กตาแมวน้ำ  เครื่องดับเพลิง  แสงภายในอาคาร  เมตริกซ์  ไก่  หอยแมลงภู่  พายไส้หวาน  วงจรตัดลูกคลื่น  smart art  เงินทุน  หลอดก๊าซดิจชาร์ด  เขียนแบบโครงสร้าง  จัดการขยะ  Rules and Precaution sign  วงจรไฟฟ้าแบบผสม  หุ้นส่วน  จริยธรรมทางธุรกิจ  Ability  PHP  ที่รองจาน  ความเร็วแสง  ข้อมูล  วงจรขนาน  ชานม  ลำใย  กฎการนับ  table  ตะไคร้  สัจนิรันดร์  VOIP  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การเลือกพื้นที่ภาพ

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การเลือกพื้นที่ภาพ
 
 
 
การสร้างตาราง : 45.32 นาที
ครูวิรากร ใจเอื้อย
Tags : table,word
 
เริ่มต้นกับ Photoshop : 0.2 นาที
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
Tags : Graphic,Photoshop,คอมพิวเตอร์กราฟิก
 
แนะนำโปรแกรม Microsoft Word 2007 : 44.14 นาที
ครูวิรากร ใจเอื้อย
Tags : word
 
การวาดภาพ : 0.3 นาที
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
Tags : Graphic,Photoshop,คอมพิวเตอร์กราฟิก
 
thank