Tags
ทองม้วน  โมบาย  แบบตัดเสื้อ  เค้กผลไม้  การเย็บผ้า  เขียนแบบ  วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า  เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  ความหนืด  เกลียว  CSS  การเดินมอเตอร์ 3 เฟส  ระบบการให้แสง  ขนม.อาหาร  วงจรรักษาระดับแรงดัน  ที่จับตู้เย็น  ข้าวเหนียว  ซอยผม  มาเช่  webmail  มูลี่  danger  Direction  Linux  ข้าวเม่า  วิธีการทางวิทยาศาสตร์  Graphic  ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน  เพ้นท์ผ้า  คำนวณเลขฐาน  พฤติกรรมทางเพศ  หมูหยอง  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เมี่ยง  ข้าวต้มเบญจรงค์  Signal Generator  สมบัติของธาตุ  buring  เต้าหู้  สายดิน  เวลา  ใบเตย  มู่ลี่  ปลา  ทฤษฎีเมชเคอร์เร้นต์  ข้าวโพด  ความน่าจะเป็น  สวิตซ์  ทรัพยากรธรรมชาติ  ริบหุ้น  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การกรอกข้อมูลด้วย MS ACCESS ตอนที่ 2

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การกรอกข้อมูลด้วย MS ACCESS ตอนที่ 2
 
 
Mail Client : 47.34 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : email,mail client,webmail,จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 
Server Controls 3 : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : #REF!
 
การสร้างแบบทดสอบ 1 : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Toolbook,แบบทดสอบ
 
Swish : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Swish
 
Mysql ตอนที่ 3 คำสั่งจัดการฐานข้อมูล 2 : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Database,Mysql,Open Source
 
Network ตอนที่ 1 องค์ประกอบระบบ Network : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : network,OSI model
 
Linux ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมา : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Linux
 
Network ตอนที่ 5 การ Configuration : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : network,TCP/IP
 
Open Office Presentation 2 : 41.42 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Open Office,Presentation,โปรแกรมนำเสนอ
 
thank