Tags
Where  ฟังก์ชัน  สัมพันธภาพ  คำสั่ง Linux  เครื่อกลไฟฟ้า  Spreadsheet  แกงจืด  การเรียงสับเปลี่ยน  แบบฟอร์ม  เอสซีเอส  โปรแกรมสำนักงาน  วงจรเกท  ต้นทุน  File Server  workplace  แป้งจี่เผือก  หมูแดง  อัตราการไหล  สาหร่าย  ความสามารถ  ตัวบ่งปริมาณ  วางแผนทางการเงิน  ตกแต่ง  การบัญชี  ผ้าตกแต่งโต๊ะ  ขนมปังเมเบิลโอ๊ตมิล  พานพุ่ม  หมูทอด  XML  รีเลย์  acrobat  ขดลวดอาร์เมเจอร์  ชุดบริการลมอัด  ปลาหมึก  เสื้อเชิ้ต  แป้ง  คัพเค้ก  การแลกเปลี่ยน  มะนาว  เครื่องกำเนิดสัญญาณ   กัดกระจก  ขั้วแม่เหล็ก  ตั๋วสัญญาใช้เงิน  ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์  TCP/IP  ไบแอสทรานซิสเตอร์  ปักก้างปลา  อบายมุข  ขนมหวาน  ราดหน้า  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Server Controls 3

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  Server Controls 3
 
 
Open Office Presentation 2 : 41.42 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Open Office,Presentation,โปรแกรมนำเสนอ
 
ภาษาซีเบื้องต้น : 35.16 นาที
ครูรัตติยา บุญเกิด
Tags : C,ภาษาคอมพิวเตอร์,ภาษาซี
 
Server Controls 2 : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : ASP.NET
 
Basic Firewall : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Firewall
 
XML : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : XML
 
Master Page : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Master page
 
Script css : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : CSS,Dreamwaver,Style Sheet
 
Linux ตอนที่ 8 FTP , SSH : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : FTP,Linux,SSH
 
thank