Tags
ปิ้ง  ที่รองแก้ว  ข้าวโพด  ต้นทุน  เอสซีอาร์  แฟกทอเรียล  อบายมุข  ปลาดุกย่าง  กับข้าว  รูปแบบพลังงาน  safety rules  พริกขิง  บลูเบอร์รี่  Text Field  นิวเมติกส์  ปักตกแต่ง  ร้อยมาลัย  safety system  หลอดฟลูออเรสเซนต์  Data Management  การหมุนมอเตอร์  ตัดเย็บเสื้อผ้า  เอแคล  สินเชื่อ  สิ่งเสพติด  Access  ลูกชิ้น  พานพุ่ม  สมบัติของสาร  เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ  Count  วงจรฟิลเตอร์  ตะโก้  ซาลาเปาไส้หวาน  หลน  ไอซี  Install Linux  แรงดันไฟฟ้า  ปลากระพง  วงจรสตาร์  โอรีโอ้  ตัวบ่งปริมาณ  อาหารญี่ปุ่น  นิติกรรรม  วงจรไฟฟ้า  แบบกางเกง  วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  ความต่างศักย์ไฟฟ้า  พระสงฆ์  แกงเขียวหวาน  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Mouse & Cursor

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  Mouse & Cursor
 
 
อาร์เรย์ ตอนที่ 1 : 49.25 นาที
ครูรัตติยา บุญเกิด
Tags : array,C,ภาษาคอมพิวเตอร์,ภาษาซี
 
Mail Client : 47.34 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : email,mail client,webmail,จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 
Data Management with ASP.NET : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Data Management
 
XML : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : XML
 
Master Page : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Master page
 
Security for Computer : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : security
 
Log Server ตอนที่ 1 : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Log Server
 
Script css : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : CSS,Dreamwaver,Style Sheet
 
อาร์เรย์ ตอนที่ 2 : 46.25 นาที
ครูรัตติยา บุญเกิด
Tags : array,C,ภาษาคอมพิวเตอร์,ภาษาซี
 
thank