Tags
Hello  วงจรทวีแรงดัน  แบบเสื้อ  การอ้างเหตุผล  การผูกผ้า  ทอด  กฎของแลมเบิร์ตโคไซน์  จากลา  เจริญปัญญา  fire extinguisher  Presentation  มู่ลี่  พล่า  ทฤษฎีเมชเคอร์เร้นต์  สัญลักษณ์งานเชื่อม  Ask  พุทธธรรม  เครื่องมือ  ใบตอง  การแสดงความเป็นเจ้าของ  Help  กระเป๋าสตางค์  ไหมปัก  Self-bias  พีนัทบัตเตอร์  น้ำสลัด  ทองม้วน  ไส้สัปปะรด  ดอกเบี้ยตั๋วเงิน  ต่างหู  Count  ตัดเย็บเสื้อผ้า  สัมพันธภาพ  คำสั่ง Linux  ตุ๊กตา  ผมทรงฟาร่า  การแจกแจงแบบปกติ  ผูกผ้าแบบระย้า  จัดการขยะ  แบล็คฟลอเรสต์  วงจรสตาร์  ปักตรึงผ้า  ซาลาเปาไม่มีไส้  สมบัติของธาตุ  หลอดก๊าซดิจชาร์ด  ปักแต่ง  ลายข้าวหลามตัด  ทรานซิสเตอร์  อัญชัน  ชิพ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การแสดงภาพเคลื่อนไหวจากไฟล์ภาพยนตร์

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การแสดงภาพเคลื่อนไหวจากไฟล์ภาพยนตร์
 
 
PHP ตอนที่ 11 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Open Source,PHP
 
Advance Firewall ตอนที่ 2 : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Firewall
 
Network ตอนที่ 1 องค์ประกอบระบบ Network : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : network,OSI model
 
การทำ Normalization : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Access,Normalization,ฐานข้อมูล
 
Utility Present Program : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : present
 
การรับรู้เหตุการณ์ใน ToolBook II : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : event,Toolbook
 
Linux ตอนที่ 6 Mail Server : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Linux,Mail Server
 
Page Directive : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : ASP.NET
 
thank