Tags
ซองโทรศัพท์  HTML TAG  โครงงานวิทยาศาสตร์  Package  กฎมือซ้ายของเฟรมมิ่ง  ผู้บริโภค  เครื่องดับเพลิง  Road Signs  กระเป๋าถือ  Mysql  จรรยาบรรณ  Visual Studio  อัลมอลด์  แฟกทอเรียล  ปลากริม  บัวหิมะ  ป้ายอวยพร  การวางตัว  วิธีการทางวิทยาศาสตร์  วงจรทวีแรงดัน  นิติกรรรม  เบเกอรี่  ริบหุ้น  แสง  ผลิตผลร่วม  การลงทุน  เยื่อไผ่  พลังงานไฟฟ้า  เขียนโปรแกรม  dangerous  การบัดกรี  การนับ  การพับผ้า  flow chart  การตลาด  รูปแบบพลังงาน  เม็ดมะม่วงหิมพานต์  ความช่วยเหลือ  ไดร์ผม  หลอดก๊าซดิจชาร์ด  Linux  Presentation  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ตะเข็บวงล้อ  เครื่องกลไฟฟ้า  ประเภทของการไหล  traffic  matter  วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  อัตราการไหล  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ความสามารถของ ToolBook II

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ความสามารถของ ToolBook II
 
 

วิดีทัศน์

เอกสาร/คู่มือ

  แนะนำ/ติชม

  Network ตอนที่ 1 องค์ประกอบระบบ Network : 0.2 นาที
  ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
  Tags : network,OSI model
   
  Open Office.org : 46.6 นาที
  ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
  Tags : Open Office,Presentation,Spreadsheet,Word,โปรแกรมสำนักงาน
   
  ภาษาสำหรับคอมพิวเตอร์ : 37.10 นาที
  ครูรัตติยา บุญเกิด
  Tags : ภาษาคอมพิวเตอร์
   
  SQL เบื้องต้น : 0.2 นาที
  ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
  Tags : select,SQL,ฐานข้อมูล
   
  Mysql ตอนที่ 8 การนำข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง : 0.2 นาที
  ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
  Tags : Database,Mysql,Open Source
   
  Mysql ตอนที่ 4 คำสั่งในการจัดการฐานข้อมูล : 0.2 นาที
  ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
  Tags : Database,Mysql,Open Source
   
  Page Directive : 0.2 นาที
  ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
  Tags : ASP.NET
   
  การกรอกข้อมูลด้วย MS ACCESS ตอนที่ 2 : 0.2 นาที
  ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
  Tags : Access
   
  Server Controls 2 : 0.2 นาที
  ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
  Tags : ASP.NET
   
  thank