Tags
แหล่งกำเนิดแสง  กฎการสะท้อน  บริหารจิต  อุปกรณ์ควบคุม  วิถึไทยพอเพียง  ประชากร  safty  windows  เขียนแบบแผ่นคลี่  โมเมนตัมในของไหล  เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  ชิพ  Signal Generator  คัพเค้ก  คำนวณเลขฐาน  Site Navigation  สนามแม่เหล็ก  Access  อาหารคาว  ฟลั๊กซ์แม่เหล็ก  ความเข้มสนามแม่เหล็ก  กฎความปลอดภัย  Topology  extreme heat  ขนมปังปิต้า  หลอดก๊าซดิจชาร์ด  Mysql  ผู้บริโภค  ตัวเชื่อมประพจน์   ภาพปะติด  จิ้นหม่าวู  Spreadsheet  การออมเงิน  unzip  ไตรแอค  แอปเปิ้ล  ขนมเปี๊ยะ  หมวก  ปักลูกโซ่  งบกำไรขาดทุน  ขนม.อาหาร  ขัดหน้า  หมูแดง  zip  ขนมถ้วย  ลูกหม่อน  การวางตัว  งบดุล  ปักปีกนกไขว้  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Utility Present Program

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  Utility Present Program
 
 

วิดีทัศน์

เอกสาร/คู่มือ

แนะนำ/ติชม

Mail Client : 47.34 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : email,mail client,webmail,จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 
Web Server Controls 1 : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Web Server Control
 
PHP ตอนที่ 2 ตัวแปร ชนิดข้อมูล ค่าคงที่ : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Open Source,PHP,ตัวแปร
 
Acrobat : 45.29 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : acrobat,pdf
 
Page Directive : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : ASP.NET
 
 
PHP ตอนที่ 9 ฟังก์ชั่นกับเวลา : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Open Source,PHP,ฟังก์ชั่น
 
Image Ready : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Image Ready
 
อาร์เรย์ ตอนที่ 2 : 46.25 นาที
ครูรัตติยา บุญเกิด
Tags : array,C,ภาษาคอมพิวเตอร์,ภาษาซี
 
thank