Tags
คอมมิวเตชั่น  ต่อเล็บ  กระเป๋า  LAN  เสื้อผ้า  ภาพจิ๊กซอ  ระบบนิเวศ  ภาพปะติด  นวดหน้า  ของที่ระลึก  เครื่องวัดไฟฟ้า  เป็ดย่าง  ขนมปังกระทง  โปรแกรมประมวลผลคำ  เพ้นท์แก้ว  Resume  ม่าฮ้อ  วงจรทวีแรงดัน  ชิฟฟ่อน  ปักแต่ง  ผงกะหรี่  FTP  ลูกหม่อน  อุณหภูมิสี  คอมพิวเตอร์กราฟิก  ความสามารถ  งบดุล  งานศิลป์  ทรานซิสเตอร์  บัญชีต้นทุน  การตลาด  ชอคชิพ  forms  อาหารญี่ปุ่น  #REF!  ตัวเชื่อมประพจน์   โมเสก  ภาษีอากร  บันทึกบัญชี  กฎของแลมเบิร์ตโคไซน์  ตะโก้  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  แป้งจี่เผือก  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  แบบเสื้อ  common Symbols  ความน่าจะเป็น  ลอดช่อง  โปรแกรม PCL  OSI model  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Linux ตอนที่ 3 คำสั่ง Linux basic

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  Linux ตอนที่ 3 คำสั่ง Linux basic
 
 
การใช้ Book Specialist : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Book,Specialist,Toolbook
 
Advance Firewall ตอนที่ 2 : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Firewall
 
Open Office.org : 46.6 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Open Office,Presentation,Spreadsheet,Word,โปรแกรมสำนักงาน
 
XML : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : XML
 
Data Management with ASP.NET : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Data Management
 
Site Navigation : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Site Navigation,SiteMap
 
Image Ready : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Image Ready
 
PHP ตอนที่ 2 ตัวแปร ชนิดข้อมูล ค่าคงที่ : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Open Source,PHP,ตัวแปร
 
thank