Tags
คุกกี้โอ๊ตเรซินคริบ  ผลิตผลพลอยได้  ฉาบ  เมตริกซ์เอกลักษณ์  ขนมปังกรอบ  ตุ๊กตาผ้า  แฟคทอเรียล  ฮาวายเอี้ยน  มอเตอร์ 1 เฟส  Dreamwaver   ลูกชิ้น  ทอดมัน  เม็ดมะม่วงหิมพานต์  การใช้พลังงาน  บัญชีบริษัท  ตุ๊กตาแมวน้ำ  ราสเบอร์รี่  Pulse Generator  carelessness  หมูสับ  Number  Hello  ก๋วยเตี๋ยว  แบบทดสอบ  ปั้นตุ๊กตา  ปลาช่อน  วางแผนรายจ่าย  วงจรเดลต้า  workplace  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  แรงดันแม่เหล็ก  เต้าหู้ยี้  ชิพ  ทักทาย  เซลล์ไฟฟ้า  ยำ  กับข้าว  Log Server  เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ  ตกแต่งโต๊ะ  ทฤษฎีเมชเคอร์เร้นต์  กระเป๋าผ้า  หุ้นส่วน  เขียนแบบท่อ  ปักผ้า  แรงดันไฟฟ้าต้านกลับ  วงจรทวีแรงดัน  กระเป๋าเก่า  อาหารว่าง  พียูที  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Mysql ตอนที่ 3 การแก้ไขโครงสร้างฐานข้อมูล

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  Mysql ตอนที่ 3 การแก้ไขโครงสร้างฐานข้อมูล
 
 
TAG ภาษา HTML ตอนที่ 1 FORMAT : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : HTML,HTML TAG
 
Page Directive : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : ASP.NET
 
PHP ตอนที่ 2 ตัวแปร ชนิดข้อมูล ค่าคงที่ : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Open Source,PHP,ตัวแปร
 
Utility Present Program : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : present
 
อาร์เรย์ ตอนที่ 2 : 46.25 นาที
ครูรัตติยา บุญเกิด
Tags : array,C,ภาษาคอมพิวเตอร์,ภาษาซี
 
Page Properties : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Dreamwaver
 
Linux ตอนที่ 6 Mail Server : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Linux,Mail Server
 
Mysql ตอนที่ 1 โครงสร้างฐานข้อมูล : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Database,Mysql,Open Source
 
การกรอกข้อมูลด้วย MS ACCESS ตอนที่ 1 : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Access
 
Open Office Spreadsheet 1 : 46.53 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Open Office,Spreadsheet,โปรแกรมคำนวน
 
thank