Tags
การลงทุน  ฮาวายเอี้ยน  ซิป  คุกกี้โอ๊ตเรซินคริบ  safe  เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ  แรงลอยตัว  Mail Server  กฎความปลอดภัย  ขั้วแม่เหล็ก  ตุ๊กตาหมู  ซอง  โจ๊กงาดำ  ยูเจที  SQL  กระเป๋าซิ๊ป  สาร  ดอกเบี้ยตั๋วเงิน  ราดหน้า  ตัวเหนี่ยวนำ  เกลียว  ขิง  ธุรกิจ  อาหารคาว  สถิติ  ขนมปังเมเบิลโอ๊ตมิล  ปลาดุกย่าง  เครื่องวัดเฉพาะงานทางไฟฟ้า  หมูทอด  ภาพปักปะ   ความต้านทาน  วงจรรักษาระดับแรงดัน  บริหารจิต  วงจรเกท  C  พื้นที่ใต้โค้ง  ดอกเบี้ย  prohibit  ขนมปังกระทง  โอ๊ต  สมุนไพร  เขียนแบบโครงหลังคา  มัลติมีเดีย  ไข่เยี่ยวม้า  ทองม้วน  Signal Generator  นิวเมติกส์  Where  ตุ๊กตาผ้า  ลายสับปะรด  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Mysql ตอนที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  Mysql ตอนที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล
 
 

วิดีทัศน์

เอกสาร/คู่มือ

แนะนำ/ติชม

Skype : 47.14 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : SKYPE,VOIP
 
Open Office Text Document 2 : 44.6 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Open Office,Word,โปรแกรมประมวลผลคำ
 
 
PHP ตอนที่ 2 ตัวแปร ชนิดข้อมูล ค่าคงที่ : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Open Source,PHP,ตัวแปร
 
Security for Computer : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : security
 
Log Server ตอนที่ 1 : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Log Server
 
Utility Compress Program : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : compress
 
Dreamwaver Form : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Dreamwaver,Form
 
Page Properties : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Dreamwaver
 
Script css : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : CSS,Dreamwaver,Style Sheet
 
thank