Tags
สัญลักษณ์โลหะ  E-R Model  สวิตซ์  สะเต๊ะ  CSS  ทอด  เนยถั่ว  สับปะรด  SKYPE  สนามแม่เหล็ก  ประดิษฐ์  Ability  #REF!  ความสว่าง  FTP  matter  แบบปกเสื้อ  บลูเบอร์รี่  TCP/IP  เอกลักษณ์ไทย  สถานที่  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  ข้าวต้มเบญจรงค์  ความต่างศักย์ไฟฟ้า  array  งานปัก  พีชคณิตแบบบลูลีน  การอ้างเหตุผล  หุ้นกู้  วงจรนิวเมติกส์  กับแกล้ม  บริโอช  การลดกระแสเริ่มเดินมอเตอร์  การสะท้อนแสง  ดอกเบี้ยตั๋วเงิน  ขนมเปี๊ยไส้หมูหยอง  คาปาซิเตอร์  กระเป๋าผ้า  ทอดมัน  กะหรี่พัฟท์  ผัด  นิพจน์  ทองพับ  ความสามารถ  เส้นใหญ่  ปลาช่อน  วงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์  กรอบรูป  player  เขียนแบบแผ่นคลี่  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Dreamwaver Form

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  Dreamwaver Form
 
 

วิดีทัศน์

เอกสาร/คู่มือ

แนะนำ/ติชม

PHP ตอนที่ 2 ตัวแปร ชนิดข้อมูล ค่าคงที่ : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Open Source,PHP,ตัวแปร
 
Open Office Spreadsheet 2 : 47.14 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Open Office,Spreadsheet,โปรแกรมคำนวน
 
Mysql ตอนที่ 1 โครงสร้างฐานข้อมูล : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Database,Mysql,Open Source
 
Web Server Controls 2 : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Web Server Control
 
Swish : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Swish
 
Open Office Text Document 1 : 42.22 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Open Office,Word,โปรแกรมประมวลผลคำ
 
Linux ตอนที่ 6 Mail Server : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Linux,Mail Server
 
XML : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : XML
 
Mysql ตอนที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Database,Mysql,Open Source
 
Text Field และการประยุกต์ : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Text Field,Toolbook
 
thank