Tags
การส่องสว่าง  หัวไชเท้า  Catalog  Mysql  Form  วงจรพิมพ์  ไข่  บัญชีบริษัท  แนะนำตัวเอง  คุกกี้โอ๊ตเรซินคริบ  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  ขยายคอเสื้อ  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  อัตราการไหล  โจ๊กงาดำ  ภาษี  กำเนิดศาสนา  ตัดเสื้อ  สีน้ำมัน  เผือก  พลังงานไฟฟ้า  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  ข้าวเหนียว  มาลัย  Resume  Web Server Control  วงจรไฟฟ้าแบบผสม  prohibit  จิ้นหม่าวู  แอมมิเตอร์  โปรแกรม PCL  เย็บเสื้อ  ข้าวโพด  สนามแม่เหล็ก  มัลติมิเตอร์  เฟรนว์โทส  พริกขิง  แฟคทอเรียล  ต้นกระเทียม  LAN  เงินปันผล  พายไข่  buring  วงจรเรียงกระแส  หลน  ภาพปะติด  event  บริโอช  เส้นใหญ่  งานดอกไม้  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
TAG ภาษา HTML ตอนที่ 2 TABLE

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  TAG ภาษา HTML ตอนที่ 2 TABLE
 
 

วิดีทัศน์

เอกสาร/คู่มือ

แนะนำ/ติชม

การเชื่อมตารางข้อมูล : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : SQL,ฐานข้อมูล
 
Network ตอนที่ 1 องค์ประกอบระบบ Network : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : network,OSI model
 
Master Page : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Master page
 
การออกแบบฐานข้อมูล : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : CASE Studio,ฐานข้อมูล
 
Security for Computer : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : security
 
ฟังก์ชันการรับข้อมูล : 51.57 นาที
ครูรัตติยา บุญเกิด
Tags : C,ภาษาคอมพิวเตอร์,ภาษาซี
 
Web Server Controls 2 : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Web Server Control
 
Utility Compress Program : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : compress
 
Mysql ตอนที่ 4 คำสั่งในการจัดการฐานข้อมูล : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Database,Mysql,Open Source
 
thank