Tags
กระดาษทิชชู  กระเป๋าออกงาน  ย่าม  วงจรนิวเมติกส์  แบบทดสอบ  คอร์นเฟล็ก  สารกึ่งตัวนำ  งานฝีมือ  เส้นหมี่  ตุ๊กตาหมี  ข้าวโพด  คุกกี้ไวท์มอลล์  แฟคทอเรียล  การเรียงสับเปลี่ยน  โมบาย  ความน่าจะเป็น  การจัดหมู่  ผ้าคลุม  ตุ๊กตา  เพ้นท์เล็บ  ภาพสัตว์  Java Script  การเย็บแขนเสื้อ  Safety Colours  Weather  เอกสารธุรกิจ  ปักเดินเส้น  ขอบคุณ  เต้าหู้ยี้  ของที่ระลึก  present  ซองโทรศัพท์  working environment  ภาษาซี  การเลือกผ้า  พีชคณิตแบบบลูลีน  หม้อแปลงไฟฟ้า  มัฟฟินเมล็ดทานตะวัน  หมู  ภาพปะติด  การแจกแจงแบบปกติ  การบัดกรี  สาร  หมั่นโถว  เขียนแบบโครงหลังคา  มอเตอร์ 1 เฟส  คัสตาร์ด  โปรแกรมประมวลผลคำ  เครื่องวัดแบบวงจรบริดจ์  ชุดบริการลมอัด  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
TAG ภาษา HTML ตอนที่ 1 FORMAT

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  TAG ภาษา HTML ตอนที่ 1 FORMAT
 
 
Data Management with ASP.NET : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Data Management
 
ภาษาซีเบื้องต้น : 35.16 นาที
ครูรัตติยา บุญเกิด
Tags : C,ภาษาคอมพิวเตอร์,ภาษาซี
 
อาร์เรย์ ตอนที่ 1 : 49.25 นาที
ครูรัตติยา บุญเกิด
Tags : array,C,ภาษาคอมพิวเตอร์,ภาษาซี
 
Mysql ตอนที่ 3 คำสั่งจัดการฐานข้อมูล 2 : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Database,Mysql,Open Source
 
ฟังก์ชันการรับข้อมูล : 51.57 นาที
ครูรัตติยา บุญเกิด
Tags : C,ภาษาคอมพิวเตอร์,ภาษาซี
 
PHP ตอนที่ 7 ฟังก์ชั่นกับเลขจำนวนเต็ม : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Open Source,PHP,ฟังก์ชั่น
 
Page Directive : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : ASP.NET
 
Open Office Text Document 1 : 42.22 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Open Office,Word,โปรแกรมประมวลผลคำ
 
JAVA Script : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Java Script
 
thank