Tags
เบเกอรี่  วงจรไฟฟ้าแบบผสม  Resume  สาลี่  จริยธรรมทางธุรกิจ  ไส้ผัก  ประกอบธุรกิจ  เปี๊ยะชาววัง  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  มู่ลี่  ไบแอสทรานซิสเตอร์  ผลตอบแทน  งาดำ  คุกกี้ใหญ่  อาชีพ  safe  โมจิ  ภาษีอากร  เล็บมือนาง  นิติกรรรม  Ability  present  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  ผ้าคลุม  ธาตุ  คอมพลีเมนต์  ผ้าคลุมโต๊ะ  งานศิลป์  สหกรณ์  ถั่วแดง  Log Server  ผ้ากันเปื้อน  multimedia  Master page  วงจรสตาร์  การแจกแจงแบบปกติ  ตุ๊กตาแมวน้ำ  ดอกเบี้ย  เครื่องมือและอุปกรณ์  เงินสดย่อย  กฎของพลังงาน  ไก่  สัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย  การส่องสว่าง  บริหารความเสี่ยง  การแสดงความเป็นเจ้าของ  ข้าวเม่า  ข้าวต้ม  แฟคทอเรียล  แต่งเล็บ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อการตัดสินใจ 1

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อการตัดสินใจ 1
 
 
 
ผลิตผลพลอยได้ 2 : 47.53 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,ผลิตผลพลอยได้
 
ต้นทุนมาตรฐาน มาตรฐานวัตถุดิบ 2 : 43.16 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,ต้นทุน
 
thank