Tags
safety condition  unzip  Validation Server Control  อุบัติเหตุจากการทำงาน   ตะโก้  ปอเปี๊ยะ  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  prohibit  ไบแอสทรานซิสเตอร์  analysis  ลูกพรุน  งานศิลป์  รอตตี้บอย  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  พัฟท์  โอห์ม  brownie  extreme heat  กล้วยหอม  ผลไม้  ที่ใส่ทิชชู  เมตริกซ์  คุณภาพลมอัด  ดอกไม้  Site Navigation  ทฤษฎีแสง  โมจิ  อาหารว่าง  ภาษาคอมพิวเตอร์  สมบัติของสาร  เสื้อผู้ชาย  array  เปี๊ยะ  ประชากร  Direction  ซอสพริก  วงจรแม่เหล็ก  ที่ห้อยโทรศัพท์  เมตริกซ์เอกลักษณ์  ป้ายอวยพร  นวดรักษาโรค  ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์  ข้าวเหนียว  หน่วยผลิตสูญหาย  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  การไหลในช่องทางเปิด  วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า  การส่องสว่าง  งบดุล  พิซซ่า  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ต้นทุนมาตรฐาน มาตรฐานค่าใช้จ่ายการผลิต 1

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ต้นทุนมาตรฐาน มาตรฐานค่าใช้จ่ายการผลิต 1
 
 
ผลิตผลพลอยได้ 2 : 47.53 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,ผลิตผลพลอยได้
 
ผลิตผลร่วม 2 : 43.44 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,ผลิตผลร่วม
 
thank