Tags
Script  Safety Symbols  สวิตซ์  safety condition  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  รูปแบบพลังงาน  การจัดการ  การอ้างเหตุผล  ภาษาคอมพิวเตอร์  โปรแกรมประมวลผลคำ  กระเป๋าหิ้ว  พหูพจน์  เพ้นท์ผ้า  มะนาว  ประเมินผลธุรกิจ  บ๊ะจ่าง  แสง  วงจรอนุกรม  ความต้านทาน  ความต่างศักย์ไฟฟ้า  safty  ความรู้สึก  พุทธสาวก  ดอกเบี้ยตั๋วเงิน  ที่ติดตู้เย็น  การมองเห็น  วางแผนรายจ่าย  ผ้า  Spreadsheet  ที่รองจาน  เสื้อผู้หญิง  ตารางค่าความจริง  เครื่องวัดแบบวงจรบริดจ์  เงินทุน  OSI model  พียูที  ตะโก้  การเดินมอเตอร์ 3 เฟส  เศรษฐกิจพอเพียง  นิติกรรรม  พลังงานในการไหล  E-R Model  พายผัก  ชุดบริการลมอัด  คำนวณเลขฐาน  ตั๋วเงิน  แป้ง  ของว่าง  ขิง  เหรียญกษาปณ์  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ผลิตผลพลอยได้ 2

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ผลิตผลพลอยได้ 2
 
 
ผลิตผลร่วม 2 : 43.44 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,ผลิตผลร่วม
 
 
ต้นทุนมาตรฐาน มาตรฐานวัตถุดิบ 1 : 42.33 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,ต้นทุน
 
ผลิตผลร่วม 1 : 48.57 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,ผลิตผลร่วม
 
thank