Tags
เหรียญกษาปณ์  ขาไก่  ข้าวโอ๊ต  ความต้านทานไฟฟ้า  การสุ่มตัวอย่าง  อุปกรณ์สำนักงาน  ภาวะโลกร้อน  ถังเก็บลมอัด  Permission  คาปูชิโน  Java Script  ตัวเหนี่ยวนำ  การแปลงเลขฐาน  มูส  กระต่าย  ปั้นกระดาษ  แหล่งข้อมูลธุรกิจ  ผ้ารองจาน  ลำใย  งาดำ  Road Signs  กระเป๋าจักสาน  ต้นไม้  Validation Server Control  FET  ตัวเก็บประจุ  Resume  เงินฝาก  อบายมุข  matter  การแจกแจงแบบปกติ  ตารางธาตุ  โวลท์มิเตอร์  การเลือกผ้า  mail client  รหัสของอุปกรณ์นิวเมติกส์  ควบคุมต้นทุน  สาหร่าย  นิติกรรรม  สัญลักษณ์งานท่อ  สับปะรด  กฎของพลังงาน  ชอคโกแลต  ภาษีอากร  แซนวิช  คาปาซิเตอร์  SSH  ขนมขิง  Ask  มอเตอร์  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ผลิตผลพลอยได้ 1

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ผลิตผลพลอยได้ 1
 
 
ผลิตผลร่วม 2 : 43.44 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,ผลิตผลร่วม
 
thank