Tags
กระทง  ศาสนาพุทธ  ทองพับ  ไหมปัก  ผลตอบแทน  การลงทุน  วงจรสตาร์  มัลติมิเตอร์  plural  กฎการส่องสว่าง  หมู  เย็บเสื้อ  ลายข้าวหลามตัด  ข้าว  เกลียว  น้ำผึ้ง  วานิลา  กรอบรูป  ชุดบริการลมอัด  ตุ๊กตาหมู  ปั้นตุ๊กตา  ต่อเล็บ  นวดหน้า  ภาชนะดินเผา  ปักลูกโซ่  เจริญปัญญา  Open Source  ประกอบธุรกิจ  คำนวณเลขฐาน  หน่วยผลิตเพิ่ม  ผ้าตกแต่งโต๊ะ  Normalization  ธาตุ  Permission  อากาศ  งานกระดาษ  กระเป๋าออกงาน  ปู  ซาลาเปาไส้หวาน  ความเข้มสนามแม่เหล็ก  ปักแต่งภาพ  วาฟเฟิล  analysis  พายคาว  สาบเสื้อ  คุณภาพลมอัด  กระดาษล้มลุก  แรงดันแม่เหล็ก  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  การผูกผ้า  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รายงานต้นทุนการผลิต กรณีมีงานระหว่างทำต้นงวด 1

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  รายงานต้นทุนการผลิต กรณีมีงานระหว่างทำต้นงวด 1
 
 
ผลิตผลร่วม 2 : 43.44 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,ผลิตผลร่วม
 
ต้นทุนมาตรฐาน มาตรฐานวัตถุดิบ 1 : 42.33 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,ต้นทุน
 
thank