Tags
บ๊ะจ่าง  พหูพจน์  โปรแกรม PCL  ซาลาเปาไส้หวาน  ภาชนะดินเผา  Open Office  ที่รองแก้ว  ผักโขม  Mysql  หัวต่อพีเอ็น  unzip  Help  ไบแอสทรานซิสเตอร์  ผ้าคลุม  เพ้นท์แก้ว  ม่าฮ้อ  ตัวเลข  ชอคโกแลต  อาหารคาว  ค่าความต้านทานรวม   ยูเจที  Web Server Control  กำเนิดศาสนา  ดอกไม้  ทรัพย์สิน  ซอยผม  หมอนปักเข็ม  ปลา  การสะท้อนแสง  Web Server  IP Address  มอเตอร์ 3 เฟส  ความต่างศักย์ไฟฟ้า  สัมพันธภาพ  กระเป๋าผ้าฝ้าย  คาวบอย  ริบหุ้น  ภาพสัตว์  carelessness  เย็บเสื้อ  ตัวเหนี่ยวนำ  เสื้อผ้า  การเรียงสับเปลี่ยน  รายได้  การต่อตัวต้านทานไฟฟ้า  หุ้นทุนบริษัท  เครื่องอัดลม  สุขภาพ  การแลกเปลี่ยน  อนุรักษ์พลังงาน  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รายงานต้นทุน กรณีไม่มีงานระหว่างทำและมีต้นทุนโอนมา 2

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  รายงานต้นทุน กรณีไม่มีงานระหว่างทำและมีต้นทุนโอนมา 2
 
 
ผลิตผลร่วม 1 : 48.57 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,ผลิตผลร่วม
 
thank