Tags
หมอนปักเข็ม  dangerous  เครื่องวัดเฉพาะงานทางไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้า  กฎการส่องสว่าง  เขียนโปรแกรม  แบบเสื้อ  สายดิน  การส่องสว่าง  ทิชชู  มอเตอร์ 3 เฟส  ไดร์ผม  ปักลูกโซ่  สีน้ำมัน  กล้วยหอม  TEST Main  ใบไม้  ลอดช่อง  พีนัทบัตเตอร์  ผลิตผลพลอยได้  เงินปันผล  เต้าหู้ยี้  เสื้อผ้า  มะนาว  วงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์  ทฤษฎีเมชเคอร์เร้นต์  Hello  ขนมคุกกี้  การปรับความเร็วมอเตอร์  กับแกล้ม  เช็ค  Information  if-else  กฎการสะท้อน  การพับผ้า  บลูเบอรี่  แอบเปิ้ล  เค้กหน้าแอปเปิ้ล  ทฤษฎีแสง  ดอกไม้  File Server  ศาสนาพุทธ  โมบาย  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  มาลัย  ดีท๊อกซ์ผม  การอนุญาต  ความดันในของไหล  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  Leave  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รายงานต้นทุน กรณีไม่มีงานระหว่างทำและมีต้นทุนโอนมา 1

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  รายงานต้นทุน กรณีไม่มีงานระหว่างทำและมีต้นทุนโอนมา 1
 
 
ผลิตผลพลอยได้ 1 : 49.56 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,ผลิตผลพลอยได้
 
 
หน่วยผลิตเพิ่ม 1 : 41.5 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,หน่วยผลิตเพิ่ม
 
ผลิตผลพลอยได้ 2 : 47.53 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,ผลิตผลพลอยได้
 
thank