Tags
หมั่นโถว  อบายมุข  ริบหุ้น  ประวัติการทำงาน  SMEs  กระเป๋าซิ๊ป  ตารางค่าความจริง  งานเพ้นท์  ฟิวส์  ผู้ประกอบการ  เขียนแบบแผ่นคลี่  เจริญปัญญา  แห้ว  วิกฤตการณ์พลังงาน  นิวเมติกส์  Presentation  พระสงฆ์  ต้นทุนการผลิต  เครื่องมือวัดไฟฟ้า  สังขยา  สถานที่  Self-bias  แหล่งพลังงาน  แหล่งข้อมูลธุรกิจ  เขียนแบบ  นวดหน้า  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เครื่องมือและอุปกรณ์  การแจกแจงแบบปกติ  ปีขาล  table  คะน้า  พายคาว  ตัดผม  ผัด  พาน  ผ้ารองจาน  ถักเปีย  ปักเดินเส้น  จิ๊กซอ  กระเป๋าออกงาน  ถั่วกวน  ความต้านทานไฟฟ้า  กระทง  แอมมิเตอร์  Database  ส้ม  การใช้พลังงาน  เพ้นท์เล็บ  วงจรควบคุม  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รายงานต้นทุนการผลิต วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน 2

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  รายงานต้นทุนการผลิต วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน 2
 
 
 
ผลิตผลพลอยได้ 1 : 49.56 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,ผลิตผลพลอยได้
 
หน่วยผลิตเพิ่ม 2 : 44.15 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,หน่วยผลิตเพิ่ม
 
thank