Tags
สัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย  วัตต์มิเตอร์  ไดร์ผม  ผ้าฝ้าย  array  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  การอ้างเหตุผล  เค้กหน้าแอปเปิ้ล  งานพับ  ตัวแปร  วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  พุทธธรรม  อากาศ  caution  รักษ์น้ำ  บริดจ์ไฟฟ้า  Graphic  prohibit  ขนมปังปลา  ม้วนผม  ปีฉลู  protection  ภาษาบาลี  ไวท์มอลล์   หนี้สิน  ภาพปักปะ   Button  การหักเหแสง  บราวนี่  วางแผนทางการเงิน  เมี่ยง  carelessness  ภาพจิ๊กซอ  ธนบัตร  บริษัท  การหมุนมอเตอร์  แกงจืด  table  การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้า  ผัด  safety  เงินทุน  ถังเก็บลมอัด  Interview  โวลต์มิเตอร์  ไวท์ช็อคโกแลต  บริหารความเสี่ยง  การพับผ้า  ควบคุมต้นทุน  คาปูชิโน  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รายงานต้นทุนการผลิต วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน 1

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  รายงานต้นทุนการผลิต วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน 1
 
 
ต้นทุนมาตรฐาน มาตรฐานวัตถุดิบ 1 : 42.33 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,ต้นทุน
 
thank