Tags
ขมปังพิต้า  งบกำไรขาดทุน  มัฟฟิน  ผู้บริโภค  กฎการส่องสว่าง  ตะเข็บวงล้อ  การผูกผ้า  plural  คุกกี้ฟักทอง  powerpoint  วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า  ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง  สมบัติของแสง  หลอดคายประจุ  วงจรพิมพ์  ขิง  ที่ห้อยโทรศัพท์  ไข่เต่า  เซต  ลอดช่อง  Action  ปักแต่งยีน  บริหารความเสี่ยง  เซลล์ไฟฟ้า  กำลังไฟฟ้า   อาหารไทย  บัวลอย  Word  ถั่วแดง  ปักปีกนก  อิ่วก้วย  Web Server Control  ฝากระปุกแก้ว  กฎของพลังงาน  แสง  ประกันภัย  พานพุ่ม  ตัวเก็บประจุ  เฟรนว์โทส  กฎการนับ  ภาพปะติด  ม้วนผม  ทิชชู  ตารางธาตุ  กฏความปลอดภัย  อาหารสุขภาพ  ตกแต่งเสื้อ  เครื่องมือวัดไฟฟ้า  ใบตอง  SiteMap  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รายงานต้นทุนการผลิต กรณีมีงานระหว่างทำต้นงวด 2

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  รายงานต้นทุนการผลิต กรณีมีงานระหว่างทำต้นงวด 2
 
 
หน่วยผลิตเพิ่ม 2 : 44.15 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,หน่วยผลิตเพิ่ม
 
ต้นทุนมาตรฐาน มาตรฐานวัตถุดิบ 2 : 43.16 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,ต้นทุน
 
thank