Tags
ข้าวสาลี  คุกกี้ใหญ่  เครื่องมือกล  การใช้พลังงาน  สาบเสื้อ  หุ้นทุนบริษัท  ตกแต่งจาน  ภาษี  ตะเข็บวงล้อ  zip  กระเป๋าผ้าฝ้าย  ภาษีอากร  ผู้ถือหุ้น  เอกพจน์  วงจรตัดลูกคลื่น  ปลาทอด  ประพจน์  ขนมปังเมเบิลโอ๊ตมิล  ชุดบริการลมอัด  เบเกอรี่  การออมเงิน  แฟกทอเรียล  บัวลอย  รูปมะเฟือง  โปรแกรมสำนักงาน  Firewall  มะพร้าว  แป้งจี่เผือก  รอตตี้บอย  ปักแต่ง  คำสั่ง Linux  คำนวณเลขฐาน  ความรู้สึก  ประชากร  แม่เหล็กไฟฟ้า   เป้  งานศิลป์  forms  ย้ายเกร็ด  ข้าวต้ม  ราสเบอร์รี่  การแปลงเลขฐาน  Self-bias  เครื่องดับเพลิง  ต้นทุนการผลิต  มัลติมิเตอร์  เครื่องประดับ  แบบฟอร์ม  สัญลักษณ์โลหะ  ซิป  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รายงานต้นทุนการผลิต กรณีมีงานระหว่างทำต้นงวด 2

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  รายงานต้นทุนการผลิต กรณีมีงานระหว่างทำต้นงวด 2
 
 
ผลิตผลพลอยได้ 1 : 49.56 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,ผลิตผลพลอยได้
 
 
thank