Tags
แครอท  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ลอดช่อง  ยาสมุนไพร  การแลกเปลี่ยน  ปักปีกนก  ป้ายอวยพร  จากลา  วาล์วควบคุมทิศทาง  มูส  เบียร์  ปักคัดเวิร์ค  สมการเชิงเส้น  สถานที่  plural  เสาวรส  สนามแม่เหล็ก  C  ปมฝรั่งเศส  ฮาวายเอี้ยน  สิ่งเสพติด  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  คัสตาร์ด  ไตรแอค  เลซี่ - เดซี่  แม่เหล็ก  ธัญพืช  โมเสก  เศรษฐกิจพอเพียง  ปลาดุกย่าง  ลูกพรุน  File Server  ทรัพยากรธรรมชาติ  ความน่าจะเป็น  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  เวลา  ลูกเต๋า  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  ทฤษฎีการวางซ้อน  คอร์นเฟล็ก  อาหารผัด  ลายซิ่น  การอ้างเหตุผล  โวลต์มิเตอร์  ชิฟฟอน  ดับเพลิง  เซลล์ไฟฟ้า  วงจรฟิลเตอร์  หมอนปักเข็ม  AppServ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รายงานต้นทุนการผลิต กรณีมีงานระหว่างทำต้นงวด 2

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  รายงานต้นทุนการผลิต กรณีมีงานระหว่างทำต้นงวด 2
 
 
ผลิตผลพลอยได้ 1 : 49.56 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,ผลิตผลพลอยได้
 
ต้นทุนมาตรฐาน มาตรฐานวัตถุดิบ 2 : 43.16 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,ต้นทุน
 
thank