Tags
จิ้นหม่าวู  ภาพดอกไม้  ปักลูกโซ่  prohibit  safety rules  ปลาดุกฟู  เขียนโปรแกรม  สนามแม่เหล็ก  มูลี่  สับปะรด  กระเป๋าเอนกประสงค์  วิธีการทางวิทยาศาสตร์  คุกกี้ไวท์มอลล์  ริบหุ้น  ที่ใส่ดินสอ  การบำรุงรักษาระบบนิวเมติกส์  เข็มมือ  พายผัก  Catalog  ตัดเย็บเสื้อผ้า  Web Server  เครื่องกลไฟฟ้า  Java Script  ทฤษฎีเมชเคอร์เร้นต์  อัตราการไหล  การลงทุน  ผลไม้  เงินสดย่อย  คะน้า  ประเมินผลธุรกิจ  คาปาซิเตอร์  รองเท้า  แผนธุรกิจ  โครงงานวิทยาศาสตร์  ม้วนผม  หลอดฟลูออเสเซนต์  Image Ready  ม่าฮ้อ  กำลังไฟฟ้า   ขนมกล้วย  occupational  ปักคัดเวิร์ค  Offer  plural  ฝอยทอง  พุทธสาวก  เครื่องวัดแบบวงจรบริดจ์  ต้นทุน  บายศรี  ภาษีอากร  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รายงานต้นทุนการผลิต กรณีมีงานระหว่างทำต้นงวด 2

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  รายงานต้นทุนการผลิต กรณีมีงานระหว่างทำต้นงวด 2
 
 
 
ผลิตผลพลอยได้ 2 : 47.53 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,ผลิตผลพลอยได้
 
ต้นทุนมาตรฐาน มาตรฐานวัตถุดิบ 1 : 42.33 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,ต้นทุน
 
thank