Tags
ปักแต่ง  สารกึ่งตัวนำ  แม่เหล็ก  สตางค์  วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  กระเป๋าเอนกประสงค์  ทูน่า  มู่ลี่  ธาตุ  ต้มยำ  พระไตรปิฎก  กระเป๋าเก่า  การต่อเซลล์ไฟฟ้า  unzip  ที่รองจาน  จากลา  ระบบการให้แสง  ฟักทอง  J-FET  Photoshop  ที่จับตู้เย็น  กรอบรูป  อุปกรณ์สำนักงาน  เสื้อฮาวาย  SKYPE  ลูกชิ้น  ฝากระปุกแก้ว  Interview  ดอกเบี้ย  ลูกชุบ  น้ำพริก  กระแสไฟฟ้า  เขียนแบบท่อ  กาแฟ  ปอเปี๊ยะสด  mail merge  เพ้นท์เล็บ  ต้นทุนการผลิต  ปีขาล  โอ๊ต  ลูกหม่อน  เจริญปัญญา  อุบัติเหตุจากการทำงาน   มาเช่  เย็บเสื้อ  คุกกี้โอ๊ตเรซินคริบ  หุ้นกู้  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ส้ม  การสุ่มตัวอย่าง  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รายงานต้นทุนการผลิต กรณีมีงานระหว่างทำต้นงวด 1

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  รายงานต้นทุนการผลิต กรณีมีงานระหว่างทำต้นงวด 1
 
 
หน่วยผลิตเพิ่ม 1 : 41.5 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,หน่วยผลิตเพิ่ม
 
ผลิตผลร่วม 1 : 48.57 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,ผลิตผลร่วม
 
ผลิตผลพลอยได้ 1 : 49.56 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,ผลิตผลพลอยได้
 
thank