Tags
Number  สาคู  ขนมหวาน  Word  ตัวเหนี่ยวนำ  พายคัสตาร์ด  ผูกผ้าแบบดอก  plural  ฟิวส์  ประชากร  safety equipment  กระดาษล้มลุก  การออมเงิน  ตัดเย็บเสื้อผ้า  การปรับความเร็วมอเตอร์  หลอดก๊าซดิจชาร์ด  ที่ไหน  ซอยผม  ปักก้างปลา  เครื่องกลไฟฟ้า  ประจุไฟฟ้า  caution  ไวท์มอลล์  ประดิษฐ์  วางแผนรายจ่าย  แฟกทอเรียล  ปลากริม  แต่งผม  หุ้นทุน  งานกระดาษทิชชู  วาดเขียน  ย่าม  อักษรจีน  การสูญเสียพลังงาน  ม้วนผม  ต้นกระเทียม  พายไส้หวาน  กำลังไฟฟ้า   ภาพดอกไม้  ผูกผ้าแบบระย้า  ชีส  แป้ง  มารยาทชาวพุทธ  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  เย็บเสื้อ  ความต่างศักย์ไฟฟ้า  เสื้อเชิ้ต  เขียนแบบท่อ  วิกฤตการณ์พลังงาน  คุกกี้ใหญ่  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รายงานต้นทุนการผลิต กรณีมีงานระหว่างทำต้นงวด 1

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  รายงานต้นทุนการผลิต กรณีมีงานระหว่างทำต้นงวด 1
 
 
หน่วยผลิตเพิ่ม 2 : 44.15 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,หน่วยผลิตเพิ่ม
 
 
ผลิตผลพลอยได้ 2 : 47.53 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,ผลิตผลพลอยได้
 
ผลิตผลร่วม 1 : 48.57 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,ผลิตผลร่วม
 
thank