Tags
พีนัทบัตเตอร์  พุทธสาวก  Service Station  windows  ตรรกศาสตร์  เลขฐาน  Hello  วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้าแบบผสม  ค่าความต้านทานรวม   Button  การอ้างเหตุผล  ตัวบ่งปริมาณ  ครีม  Season  ราดหน้า  วิธีการทางวิทยาศาสตร์  caution  คาปูชิโน  วงจรเดลต้า  แหล่งกำเนิดแสง  สัจนิรันดร์  ผัดกระเพรา  พายไส้หวาน  ประเภทของการไหล  ถั่วกวน  occupational accidents  ผ้าปูโต๊ะ  รูปแบบพลังงาน  สาคู  ไดแอค  สวิตซ์  ความเข้มสนามแม่เหล็ก  แอบเปิ้ล  งานปั้น  ซองโทรศัพท์  Interview  ใบตอง  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ความต้านทานไฟฟ้า  วาดเขียน  อัลมอนด์  ปีขาล  มัฟฟินเมล็ดทานตะวัน  จีทีโอ  พื้นที่ใต้โค้ง  safety equipment  ช็อคโกแลต  LAN  ผ้ารองจาน  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รายงานต้นทุนการผลิต วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 2

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  รายงานต้นทุนการผลิต วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 2
 
 
ต้นทุนมาตรฐาน มาตรฐานวัตถุดิบ 2 : 43.16 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,ต้นทุน
 
 
thank