Tags
ธนบัตร  select  การเพ้นท์  security  หน่วยผลิตสูญหาย  แฟกทอเรียล  เยื่อไผ่  เสื้อผู้ชาย  ขนมหวาน  วงจรตัดลูกคลื่น  เสื้อผู้หญิง  SQL  แรงดันไฟฟ้าต้านกลับ  วางแผนรายจ่าย  ลูกชิ้น  ตัวเลข  unzip  แกงเขียวหวาน  ตุ๊กตากระต่าย  ผ้าคลุมโต๊ะ  สมการเชิงเส้น  ข้าวต้มมัด  powerpoint  งบกำไรขาดทุน  เส้นหมี่  ซาลาเปา  ใบตอง  แกงจืด  สีน้ำมัน  เพ้นท์ผ้า  การผลิต  วงจรอนุกรม  ซอยผม  Road Signs  Topology  สังขยา  มินท์  เครื่องมือวัดไฟฟ้า  safe  การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้า  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  วงจรทวีแรงดัน  Access  occupational  ไวท์มอลล์  น้ำสลัด  อุณหภูมิสี  ถังเก็บลมอัด  คอมมิวเตชั่น  เป็ดย่าง  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รายงานต้นทุนการผลิต วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 2

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  รายงานต้นทุนการผลิต วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 2
 
 
 
หน่วยผลิตเพิ่ม 2 : 44.15 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,หน่วยผลิตเพิ่ม
 
ผลิตผลร่วม 2 : 43.44 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,ผลิตผลร่วม
 
thank