Tags
ผ้าคลุมโต๊ะ  บริหารความเสี่ยง  ประดิษฐ์  J-FET  ทูโทน  ครีมชีส  แครอท  แรงกระทำของของไหล  Hand Tools  ชอคชิพ  ผ้าคลุม  เค้ก  ปักก้างปลา  fire extinguisher  บริดจ์ไฟฟ้า  ความหนืด  แรงดันแม่เหล็ก  ชุดบริการลมอัด  Package  ประชากร  safe  โอรีโอ้  เมตริกซ์  โอ๊ต  เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  Count  กับแกล้ม  Bakery  ไก่  Mysql  ลูกชุบ  ทรายอัด  ตุ๊กตาหมี  ไส้ผัก  ก๋วยเตี๋ยว  เคลือบรูป  ตุ๊กตาแมวน้ำ  ลูกชิ้น  คำนวณเลขฐาน  จุดคุ้มทุน  เอกพจน์  ขนมปังเมเบิลโอ๊ตมิล  กฎของแลมเบิร์ตโคไซน์  ซอยผม  อาหารคาว  การเย็บผ้า  เงินทุน  วงจรเดลต้า  ประเภทของการไหล  หลอดฟลูออเรสเซนต์  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รายงานต้นทุนการผลิต วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 2

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  รายงานต้นทุนการผลิต วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 2
 
 
 
thank