Tags
ปลาจาระเม็ด  CSS  ฟังก์ชัน  Presentation  วงจรขยาย  ตัวเลข  โจ๊ก  ชีส  function  รูปแบบพลังงาน  เขียนแบบท่อ  ทรัพยากรธรรมชาติ  ตัวเหนี่ยวนำ  ซิป  workplace  แป้ง  กระเป๋าเอนกประสงค์  ลืมกลืน  คุกกี้สมุนไพร  กำลังงานในการไหล  safe  มินท์  คำนวณเลขฐาน  รูปมะเฟือง  การเลือกผ้า  อาหารเจ  บริหารจิต  ขัดหน้า  สัญลักษณ์โลหะ  สัมภาษณ์  ถั่วกวน  หัวต่อพีเอ็น  Pulse Generator  การออมเงิน  ทฤษฎีการวางซ้อน  การแจกแจงแบบปกติ  ผ้าเช็ดปาก  การเดินมอเตอร์ 3 เฟส  ตัดเย็บเสื้อผ้า  แห้ว  กฏความปลอดภัย  ครองแครง  สมบัติของธาตุ  Word  แผนธุรกิจ  เงินสดย่อย  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ  Place  งานศิลป์  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รายงานต้นทุนการผลิต วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 2

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  รายงานต้นทุนการผลิต วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 2
 
 
ผลิตผลร่วม 1 : 48.57 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,ผลิตผลร่วม
 
thank