Tags
ไส้ครีม  ค่าความต้านทานรวม   ตัดผมหญิง  สัญลักษณ์โลหะ  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  ทรัพย์สิน  Hand Tools  นโยบายพลังงาน  ผ้าเช็ดปาก  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องวัดเฉพาะงานทางไฟฟ้า  เพ้นท์แก้ว  พับริบบิ้น  Where  แบบตัดเสื้อ  เครื่องมือวัดไฟฟ้า  แนะนำตัวเอง  หอยแมลงภู่  Number  กลศาสตร์ของไหล  บ๊ะจ่าง  ประชากร  อบายมุข  การจัดการ  หม้อแกง  กุ้ง  ทฤษฎีแสง  หมูแดง  กฎการนับ  ทอดมัน  ข้าวมัน  ปลากริม  Script  พุทธสาวก  zip  ครองแครง  การ์ดอวยพร  จากลา  วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  ปักแต่งยีน  ไส้ผัก  player  อัญชัน  จิ้นหม่าวู  พายไส้หวาน  ผูกผ้าแบบระย้า  องค์กรธุรกิจ  แรงกระทำของของไหล  ซอง  กฎความปลอดภัย  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รายงานต้นทุนการผลิต วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 1

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  รายงานต้นทุนการผลิต วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 1
 
 
ต้นทุนมาตรฐาน มาตรฐานวัตถุดิบ 1 : 42.33 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,ต้นทุน
 
 
thank