Tags
งานผ้า  มูลี่  มอเตอร์ 1 เฟส  ทรายอัด  SQL  แผนธุรกิจ  เวลา  ลายปักไหมปัก  น้ำสลัด  การตัดเสื้อ  สนามแม่เหล็ก  ปลาหมึก  แอมมิเตอร์  ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง  ตรรกศาสตร์  มอลเบอรี่  การหมุนมอเตอร์  เอสซีเอส  แบบแขนเสื้อ  ภาษาซี  ดีเทอร์มิแนนท์  อิ่วก้วย  ยูเจที  หลน  เคลือบเรซิ่น  Pharmacy  ลืมกลืน  Greeting  Service Station  นิวเมติกส์  สาบเสื้อ  เล็บมือนาง  วงจรตัดลูกคลื่น  brownie  เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ  ตะเข็บวงล้อ  หมอนปักเข็ม  ทอดมัน  ฮ่องกง  ขนม.อาหาร  ถักเปีย  กระเป๋าออกงาน  ค่าเงิน  ปลาช่อนทอด  บริหารจิต  mail client  PHP  โจ๊กงาดำ  ผูกผ้าแบบระย้า  สารชีวภาพ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ชีวภาพกับสิ่งแวดล้อม

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ชีวภาพกับสิ่งแวดล้อม
 
 
ภูมิคุ้มกันชีวิต : 49.41 นาที
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
Tags : เศรษฐกิจพอเพียง,เอกลักษณ์ไทย
 
Safety Symbols สัญลักษณ์ความปลอดภัย : 40.33 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : caution,prohibition,safety,warning
 
Hello : 38.29 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Greeting,Hello,Leave,ขอบคุณ,จากลา,ทักทาย
 
พลังงานกับระบบนิเวศ : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : กฎของพลังงาน,พลังงาน
 
วิกฤตการณ์พลังงาน : 52.50 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พลังงาน,วิกฤตการณ์พลังงาน
 
thank