Tags
ลายสับปะรด  มอเตอร์ 3 เฟส  การจัดหมู่  ผู้บริโภค  พียูที  SiteMap  หอยทอด  Swish  บัญชีต้นทุน  แขนเสื้อ  มะพร้าว  แรงกระทำของของไหล  บันทึกบัญชี  สัญลักษณ์งานเชื่อม  เซต  กำเนิดศาสนา  ที่ห้อยโทรศัพท์  ขนมเปี๊ยไส้หมูหยอง  ฟลั๊กซ์แม่เหล็ก  เขียนแบบโครงสร้าง  Web Server Control  แกงเผ็ด  สาบเสื้อ  Place  นิพจน์  SKYPE  ไตรแอค  แอปเปิ้ล  Pulse Generator  แหล่งพลังงาน  อุบัติเหตุจากการทำงาน   วงจรเดลต้า  ฟังก์ชัน  เนยถั่ว  ตะโก้  นึ่ง  #REF!  ตกแต่งจาน  ขนมขิง  ภาพดอกไม้  ภาพสัตว์  แซนวิช  PHP  กล้วยหอม  เครื่องอัดลม  โมเมนตัมในของไหล  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  การเดินมอเตอร์ 3 เฟส  การใช้พลังงาน  นโยบายพลังงาน  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ชีวภาพกับสิ่งแวดล้อม

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ชีวภาพกับสิ่งแวดล้อม
 
 
บาลีศึกษาเบื้องต้น : 46.11 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : ภาษาบาลี
 
นโยบายพลังงาน : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : นโยบายพลังงาน,พลังงาน
 
How are you? : 31.37 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Introduce,แนะนำตัวเอง
 
สิ่งเสพติด : 44.32 นาที
ครูพงศ์เดช ยอดพยุง
Tags : สิ่งเสพติด
 
ธาตุและตารางธาตุ : 0.2 นาที
ครูยุพดี กาญจนะ
Tags : ตารางธาตุ,ธาตุ
 
Working environment สิ่งแวดล้อมในการทำงาน : 39.28 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : safety rules,safety system,working environment
 
thank