Tags
เขียนแบบท่อ  เส้นใหญ่  เอแคล  ผู้บริโภค  งบกำไรขาดทุน  ตรรกศาสตร์  บริษัท  ทรัพย์สิน  ควบคุมต้นทุน  ขนมคุกกี้  เสื้อฮาวาย  เย็บเสื้อ  วาดภาพ  หน่วยผลิตสูญหาย  ชอคโกแลต  แป้ง  Place  หัวไชเท้า  ภาษาคอมพิวเตอร์  โอรีโอ้  การหักเหแสง  วงจรนิวเมติกส์  วงจรทวีแรงดัน  Ability  Form  หมูทอด  ซอง  อาหารว่าง  ซอสพริก  ไส้สัปปะรด  วุ้น  เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  การแสดงความเป็นเจ้าของ  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  โปรแกรมคำนวน  เมตริกซ์เอกลักษณ์  TEST Main  เวลา  ฝากระปุกแก้ว  งานกระดาษ  ภาชนะดินเผา  ครองแครง  กล้วย  วงจรขนาน  เค้ก  Rules and Precaution sign  ข้าวมัน  ตัวต้านทาน  พวงกุญแจ  อัลมอลด์  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ไกลอบายมุขเป็นสุขกับการออม

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ไกลอบายมุขเป็นสุขกับการออม
 
 
แหล่งพลังงาน ตอนที่ 2 : 39.57 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พลังงาน,แหล่งพลังงาน
 
What time is it? : 34.34 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Time,เวลา
 
ต้องดีกว่าเก่า : 44.4 นาที
ครูทัศนีย์ บุญเลิศ
Tags : เศรษฐกิจพอเพียง
 
รอยยิ้มของไทยหัวใจพอเพียง : 45.2 นาที
ครูเพ็ญศรี วงศ์อินธิกุล
Tags : เศรษฐกิจพอเพียง
 
How many pens do you have? : 51.3 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : plural,singular,พหูพจน์,เอกพจน์
 
Types of Forms : 39.23 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Forms,Resume,แบบฟอร์ม,ประวัติการทำงาน
 
หลักธรรมในแผ่นดิน : 46.41 นาที
ครูสิริมา เจริญศรี
Tags : เศรษฐกิจพอเพียง
 
thank