Tags
ทรัพย์สิน  ภาษาซี  ผ้าคลุมโต๊ะ  พัฟท์  ปักก้างปลา  Validation Server Control  CASE Studio  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  สโคน  งบประมาณ  ผู้บริโภค  เกลียว  ทำลอนผม  ซอสพริก  เขียนแบบโครงสร้าง  Dreamwaver   ตัวแปร  ถาด  ข้าวเม่า  SQL  ตุ๊กตาแมวน้ำ  เต้าหู้ยี้  เมตริกซ์เอกลักษณ์  ลายปักไหมปัก  อุปกรณ์ไฟฟ้า  สตางค์  เครื่องกลไฟฟ้า  รองเท้าแตะ  กะหรี่พัฟท์  กลศาสตร์ของไหล  เอกพจน์  ขาไก่  พริกขิง  ตั๋วแลกเงิน  มอเตอร์ 1 เฟส  ภาชนะดินเผา  ไข่เต่า  ลำใย  ขนม.อาหาร  ฐานข้อมูล  Season  Specialist  พายคัสตาร์ด  การจัดการ  workplace  กระเป๋าเสื้อ  การสะท้อนแสง   หนี้สิน  คุกกี้สมุนไพร  กระเป๋าจ่ายตลาด   
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
อโรคยาผาสุก

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  อโรคยาผาสุก
 
 
หลักธรรมในแผ่นดิน : 46.41 นาที
ครูสิริมา เจริญศรี
Tags : เศรษฐกิจพอเพียง
 
เรียนรู้อย่างฉลาด : 49.11 นาที
ครูอโนทยา เรืองศรี
Tags : เศรษฐกิจพอเพียง
 
thank