Tags
flow chart  ความดันในของไหล  ขดลวดอาร์เมเจอร์  แฟกทอเรียล  การแสดงความเป็นเจ้าของ  ตกแต่งโต๊ะ  งานเพ้นท์  การสุ่มตัวอย่าง  มูส  คำสั่ง Linux  ข้าวโอ๊ต  การเรียงสับเปลี่ยน  เอสซีเอส  การเงิน  แขนเสื้อ  ความต้านทานไฟฟ้า  ตุ๊กตาหมี  ดอกเบี้ยตั๋วเงิน  โมเมนตัม  PLC  ภาษี  เอกพจน์  ฉาบ  จัดดอกไม้  พีชคณิตแบบบลูลีน  เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ  สมบัติของธาตุ  การไหล  กาแฟ  เพ้นท์ผ้า  ชอคชิพ  ปักผ้า  ทฤษฎีแสง  Swish  น้ำสลัด  occupational  การตลาด  แกง  เขียนแบบท่อ  เสื้อผู้ชาย  เงินปันผล  เขียนแบบแผ่นคลี่  ตรรกศาสตร์  กำลังงานในการไหล  if-else  ลายสับปะรด  Offer  แรงกระทำ  ลูกชุบ  ฟิวส์  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ตามรอยพ่อหลวง

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ตามรอยพ่อหลวง
 
 
Can you count? : 47.53 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Count,Number,การนับ,ตัวเลข
 
ปฐมนิเทศก่อนเรียน รายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags :
 
พลังงานกับระบบนิเวศ : 51.2 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พลังงาน,ระบบนิเวศ
 
มนุษย์กับการใช้พลังงาน : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : การใช้พลังงาน,พลังงาน
 
thank