Tags
ลายพัด  กฎของแลมเบิร์ตโคไซน์  fire extinguisher  Java Script  มินต์  น้ำผึ้ง  ปกเสื้อ  ความรู้สึก  แป้งจี่  ไตรแอค  safety equipment  แผนธุรกิจ  ตกแต่ง  เฟรนว์โทส  พุทธธรรม  การบำรุงรักษาระบบนิวเมติกส์  งานผ้า  acrobat  เครื่องวัดเฉพาะงานทางไฟฟ้า  ผ้าฝ้าย  นวดแผนไทย  flow chart  ตัวเชื่อมประพจน์   ข้าวต้มมัด  อาหารเจ  ปักปะ  ปลาดุก  ราดหน้า  แป้ง  ปลาช่อน  งานศิลป์  วงจรพิมพ์  HTML  ของที่ระลึก  กระเป๋าเก่า  การนับ  ทำสีผม  ความต่างศักย์ไฟฟ้า  ภาษาบาลี  ชานม  ผลิตผลพลอยได้  การไหล  ลายสับปะรด  วงจรควบคุม  ปักปีกนก  หน่วยผลิตสูญหาย  ค่าความต้านทานรวม   กะหรี่พัฟท์  มารยาทชาวพุทธ  หลอดให้คลื่นรังสีแสง  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การจำหน่ายหุ้นกู้ (ต่อ)

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว



  การจำหน่ายหุ้นกู้ (ต่อ)
 
 
การเลิกกิจการบริษัท จำกัด : 48.41 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,เลิกกิจการ
 
การจำหน่ายหุ้นกู้ : 45.38 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags :
 
thank