Tags
เสื้อผู้หญิง  สถานที่  วาดภาพ  Presentation  ตุ๊กตาผ้า  ทูน่า  เครื่องอัดลม  พาย  extreme heat  ชิฟฟอน  ตัวเชื่อมประพจน์   จัดการขยะ  อาหาร  ธัญพืช  ขมปังพิต้า  ผ้าเช็ดมือ  E-R Model  งบกำไรขาดทุน  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้าแบบผสม  น้ำสลัด  ตัดผมหญิง  excel  หมอนอิง  protect  ขนมเหนียว  คัสตาร์ด  โฮลวีท  เครื่องกลไฟฟ้า  ทอฟฟี่  น้ำพริก  ตัดเย็บเสื้อผ้า  ปลาช่อน  เครื่อกลไฟฟ้า  อุบัติเหตุจากการทำงาน   สายดิน  แหล่งกำเนิดไฟฟ้า   หนี้สิน  ขนมปังเมเบิลโอ๊ตมิล  การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้า  safty  ปอเปี๊ยะ  เกล้าผม  ไวท์มอลล์  รอตตี้บอย  ภาพดอกไม้  การสุ่มตัวอย่าง  รูปมะเฟือง  กระเป๋าเก่า  จรรยาบรรณ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การจำหน่ายหุ้นกู้

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การจำหน่ายหุ้นกู้
 
 
การริบหุ้นวิธีที่ 2 : 44.21 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,ริบหุ้น
 
thank