Tags
ขนมปังไส้วีทเจิม  ตรรกศาสตร์  ค่าเงิน  นวดรักษาโรค  ปักปะ  ประกันภัย  เครื่องอัดลม  งานปั้น  การวางตัว  ความหนืด  ฐานข้อมูล  ทูโทน  brownie  วัตต์มิเตอร์  ทฤษฎีลมอัด  คุกกี้ใหญ่  ขนมปังเบียร์  ที่ห้อยโทรศัพท์  ปักแต่งยีน  กะหรี่พัฟท์  feel  ขัดหน้า  ตัวเหนี่ยวนำ  ประวัติการทำงาน  แนะนำตัวเอง  รายได้  mail client  Bakery  email  การสูญเสียพลังงาน  คำสั่ง Linux  pdf  โปรแกรมประมวลผลคำ  แหล่งกำเนิดแสง  งบประมาณ  งานดอกไม้  กระเป๋าเอนกประสงค์  กระเป๋าเสื้อ  คอมมิวเตชั่น  การเรียงสับเปลี่ยน  ผักโขม  webmail  กระเป๋าหิ้ว  จัดดอกไม้  excel  การตลาด  ตัวเลข  เสื้อผู้ชาย  ทรายอัด  สังขยา  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 
 
การเลิกกิจการบริษัท จำกัด : 48.41 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,เลิกกิจการ
 
หุ้นทุนได้รับคืน (Treasury Stock) : 44.24 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,หุ้นทุน
 
thank