Tags
เสื้อผู้ชาย  จากลา  อุบัติเหตุจากการทำงาน   งบกำไรขาดทุน  ยำ  เงินสดย่อย  โอรีโอ้  ตำลึง  คุกกี้  ไบแอสทรานซิสเตอร์  โอ๊ต  ตัดผมชาย  ลูกหม่อน  ตะไคร้  Text Field  การสะท้อนแสง  วงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์  แบบแขนเสื้อ  คอร์นเฟล็ก  อิ่วก้วย  เอสซีอาร์  สมบัติของสาร  ฟลั๊กซ์แม่เหล็ก  ตกแต่งโต๊ะ  เครื่องวัดแบบวงจรบริดจ์  ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์  Direction  มินต์  ผ้ารองจาน  ตุ๊กตาผ้า  ครองแครง  แป้งทอด  จรรยาบรรณ  เสริมสวย  พายคัสตาร์ด  Image Ready  การปรับความเร็วมอเตอร์  ประเมินผลธุรกิจ  Catalog  เคลือบรูป  กระแสไฟฟ้า  ไข่เต่า  เค้กส้ม  ชุดบริการลมอัด  ภาษาคอมพิวเตอร์  SKYPE  โวลต์มิเตอร์  ภาพสัตว์  ปักปะ  Install Linux  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 
 
การริบหุ้นวิธีที่ 1 : 45.25 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,ริบหุ้น
 
หุ้นทุนได้รับคืน (Treasury Stock) : 44.24 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,หุ้นทุน
 
งบดุลของกิจการบริษัท : 44.30 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : งบดุล,บัญชีบริษัท
 
thank