Tags
งานผ้า  บริหารความเสี่ยง  ชิฟฟอน  บลูเบอรี่  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  นึ่ง  ร้อยมาลัย  พะแนง  กระเป๋าจักสาน  อุณหภูมิสี  วางแผนทางการเงิน  พริกขิง  ที่จับตู้เย็น  ภาษีอากร  คาวบอย  เครื่องมือ  สะเต๊ะ  กล่องบรรจุภัณฑ์  ต้มยำ  มอลเบอรี่  โรคเอดส์  ภาพดอกไม้  เงินฝาก  หุ้นทุนบริษัท  แบบเสื้อ  บัวลอย  แรงดันแม่เหล็ก  ปมฝรั่งเศส  ผ้าเช็ดปาก  การผลิต  ปักปีกนกไขว้  ความต้านทาน  แสง  หม้อแปลงไฟฟ้า  ทองม้วน  โมเสก  โจ๊ก  แบบฟอร์ม  คุณภาพลมอัด  ฝากระปุกแก้ว  วงจรขยาย  กลศาสตร์ของไหล  วงจรไฟฟ้าแบบผสม  ขนมเปี๊ยะชิ้นใหญ่  อาหารญี่ปุ่น  Time  หลอดฟลูออเรสเซนต์  รองเท้า  คุกกี้ไวท์มอลล์  กะเพรา  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
งบกำไรขาดทุนของกิจการบริษัท

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  งบกำไรขาดทุนของกิจการบริษัท
 
 
หุ้นทุนได้รับคืน (Treasury Stock) : 44.24 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,หุ้นทุน
 
การริบหุ้นวิธีที่ 1 : 45.25 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,ริบหุ้น
 
การเลิกกิจการบริษัท จำกัด : 48.41 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,เลิกกิจการ
 
thank