Tags
มะพร้าวเผา  โอ๊ต  มะพร้าว  ปักแต่งภาพ  การตัดเสื้อ  งานประดิษฐ์  ปักตกแต่ง  หลน  น้ำสลัด  หน่วยผลิตสูญหาย  เครื่องมือ  security  การใช้พลังงาน  ดอกไม้  แห้ว  สุขภาพ  ดีท๊อกซ์ผม  โรคเอดส์  ระบบนิเวศ  วาดเขียน  การแจกแจงแบบปกติ  ข้าวเม่า  เค้กหน้าแอปเปิ้ล  คำสั่ง Linux  ชอคชิพ  ปลาดุก  เอกลักษณ์ไทย  โมบาย  กระต่าย  บริหารความเสี่ยง  วงจรเกท  ตกแต่งเสื้อ  โอกาสทางธุรกิจ  ควบคุมต้นทุน  ประเภทของการไหล  Tools and Equipment  แบบกางเกง  ฉาบ  protect  พฤติกรรมทางเพศ  ผ้ารองจาน  ค่าจ้าง  สัญลักษณ์โลหะ  select  เสื้อผู้หญิง  ทอดมัน  Spreadsheet  ผ้าตกแต่งโต๊ะ  เพศสัมพันธ์  กฎความปลอดภัย  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การบัญชีเกี่ยวกับการสลักหลังโอนตั๋ว 1

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การบัญชีเกี่ยวกับการสลักหลังโอนตั๋ว 1
 
 
การริบหุ้นวิธีที่ 1 : 45.25 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,ริบหุ้น
 
 
การจำหน่ายหุ้นกู้ (ต่อ) : 45.40 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,หุ้นกู้
 
thank