Tags
ขนมปังม้วน  เงินฝาก  ที่ห้อยโทรศัพท์  matter  ปลาดุก  จริยธรรมทางธุรกิจ  เย็บเสื้อ  ที่รองแก้ว  ผัด  กระโปรง  ใบไม้  Self-bias  อันตรายจากไฟฟ้า  การหมุนมอเตอร์  ปกเสื้อ  เครื่องมือวัดไฟฟ้า  ทอด  ไตรแอค  หอยทอด  เปี๊ยะ  พียูที  คอมพิวเตอร์กราฟิก  แบบฟอร์ม  คอมมิวเตชั่น  ม่าฮ้อ  windows  เย็บตะเข็บ  วัตต์มิเตอร์  งานผ้า  แสง  ฝากระปุกแก้ว  อิ่วก้วย  Data Management  โปรแกรมสำนักงาน  รหัสของอุปกรณ์นิวเมติกส์  ข้าวเม่า  หุ้นส่วน  หลอดให้คลื่นรังสีแสง  องค์กรธุรกิจ  สัปปะรดกวน  ทรัพย์สิน  แกง  ธุรกิจ  ตารางธาตุ  dangerous  อุปกรณ์ไฟฟ้า  กฎของพลังงาน  จัดดอกไม้  ลายข้าวหลามตัด  เสื้อผ้า  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วแลกเงินในประเทศ ตั๋วแลกเงิน 2 ฝ่ายและ 3 ฝ่าย

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วแลกเงินในประเทศ ตั๋วแลกเงิน 2 ฝ่ายและ 3 ฝ่าย
 
 
 
งบดุลของกิจการบริษัท : 44.30 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : งบดุล,บัญชีบริษัท
 
thank