Tags
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ผงกะหรี่  ตัวบ่งปริมาณ  PHP  วงจรไฟฟ้าแบบผสม  กระเป๋าเก่า  Log Server  เสื้อคอกลม  พายผัก  วงจรพิมพ์  สีน้ำมัน  ตัวแปร  ขนมไทย  ปักกรอบรูป  powerpoint  ทิศทาง  รับปริญญา  เป้  สถานที่  หมอนปักเข็ม  ชอคโกแลต  การสุ่มตัวอย่าง  สัญลักษณ์งานเชื่อม  พิซซ่ากระเป๋า  อิ่วก้วย  ปีเถาะ  ปักแต่ง  PLC  ขนมเปี๊ยะชิ้นใหญ่  วงจรสตาร์  ดับเพลิง  เซ็ทผม  การแลกเปลี่ยน  สหกรณ์  ตกแต่งเสื้อ  งบ  ภาพสัตว์  การต้อนรับ  ฟังก์ชั่น  วางแผนรายจ่าย  เสื้อผู้ชาย  คุณภาพลมอัด  กล้วย  พลังงานในการไหล  ขาไก่  อาหารว่าง  กฎของแลมเบิร์ตโคไซน์  การเลือกคู่  การแปลงเลขฐาน  สับปะรด  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วแลกเงินในประเทศ ตั๋วแลกเงิน 2 ฝ่ายและ 3 ฝ่าย

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วแลกเงินในประเทศ ตั๋วแลกเงิน 2 ฝ่ายและ 3 ฝ่าย
 
 
การเลิกกิจการบริษัท จำกัด : 48.41 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,เลิกกิจการ
 
การริบหุ้นวิธีที่ 2 : 44.21 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,ริบหุ้น
 
thank