Tags
Service Station  อิ่วก้วย  ที่ห้อยโทรศัพท์  แหล่งกำเนิดแสง  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  เสื้อเชิ้ต  กะหรี่พัฟท์  ที่รองจาน  อันตรายจากไฟฟ้า  ซาลาเปาไม่มีไส้  การแลกเปลี่ยน  ประชากร  chart  รูปแบบพลังงาน  ของว่าง  ขนมปังเบียร์  มะพร้าวเผา  แรงดันไฟฟ้า  ขนม.อาหาร  ความต้านทานไฟฟ้า  ปีชวด  บริหารความเสี่ยง  วงจรพิมพ์  ความเข้มสนามแม่เหล็ก  danger  ความดันในของไหล  แรงดันแม่เหล็ก  วิถึไทยพอเพียง  รองเท้า  แรงลอยตัว  ตุ๊กตากระต่าย  เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  อาหารคาว  วางแผนทางการเงิน  ขนมปังม้วน  ซอยผม  จัดการขยะ  ยาสมุนไพร  วงจรเกท  ย้ายเกร็ด  buring  รับปริญญา  ไก่  เยื่อไผ่  ช้าง  ผลตอบแทน  Information  การลงทุน  เส้นใหญ่  หัวต่อพีเอ็น  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ ตั๋วเงินรับ

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ ตั๋วเงินรับ
 
 
การริบหุ้นวิธีที่ 1 : 45.25 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,ริบหุ้น
 
งบดุลของกิจการบริษัท : 44.30 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : งบดุล,บัญชีบริษัท
 
 
การเลิกกิจการบริษัท จำกัด : 48.41 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,เลิกกิจการ
 
thank