Tags
ปลาเก๋า  กระเป๋าเสื้อ  ชาเขียว  ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  ปักแต่ง  มอลเบอรี่  มะพร้าวเผา  วงจรสตาร์  ประเภทของการไหล  เต้าหู้ยี้  มัน  เส้นใหญ่  ผัด  บราวนี่  ตั๋วแลกเงิน  ตุ๊กตา  เค้กหน้าแอปเปิ้ล  ทฤษฎีแสง  การอ้างเหตุผล  ท๊อฟฟี่เค้ก   ดีเทอร์มิแนนท์  โปรแกรมคำนวน  กฎของพลังงาน  พายคัสตาร์ด  อาหารผัด  เครื่องดับเพลิง  กระเป๋าถือ  วงจรอนุกรม  คอมพลีเมนต์  prohibition  dangerous  ทฤษฎีลมอัด  ตัวแปร  ดอกเบี้ยตั๋วเงิน  แม่เหล็ก  ภาษีอากร  แต่งผม  สินเชื่อ  Where  มินท์  ข้าวเหนียว  เครื่องกำเนิดความถี่   FET  รหัสของอุปกรณ์นิวเมติกส์  รังนก  เพิ่มทุนลดทุน  กระเป๋าออกงาน  นโยบายพลังงาน  Count  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การคำนวณหาวันครบกำหนด

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การคำนวณหาวันครบกำหนด
 
 
การเลิกกิจการบริษัท จำกัด : 48.41 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,เลิกกิจการ
 
การริบหุ้นวิธีที่ 1 : 45.25 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,ริบหุ้น
 
 
การจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร : 45.34 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การเงิน,เช็ค
 
การริบหุ้นวิธีที่ 2 : 44.21 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,ริบหุ้น
 
thank