Tags
Database  อุปกรณ์ควบคุม  ปลากริม  fire extinguisher  เยื่อไผ่  หมูแดง  สาหร่าย  แป้งจี่เผือก  ไส้โหงวยิ้ง  วงจรเกท  ศาสนาพุทธ  มาเช่  ข้าวสาลี  buring  ผ้าฝ้าย  Diode  ซาลาเปาไม่มีไส้  กล้วย  ปลาหมึก  ภาชนะดินเผา  การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้า  การมองเห็น  เครื่องประดับ  ตัวแปร  protect  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  cake  หอยแมลงภู่  มู่ลี่  ลูกชุบ  หมูหยอง  กุ้งย่าง  excel  วงจรไฟฟ้าแบบผสม  Place  วงจรเรียงกระแส  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  พายไข่  วงจรลอจิก  สิ่งเสพติด  การส่องสว่าง  ขนมปังปลา  เงินสดย่อย  พัฟ  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ฤดูกาล  หลน  ฟิวส์  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  ระบบปฏิบัติการ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การคำนวณหาวันครบกำหนด

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การคำนวณหาวันครบกำหนด
 
 
การริบหุ้นวิธีที่ 1 : 45.25 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,ริบหุ้น
 
thank