Tags
Toolbook  ผงกะหรี่  กระเป๋าผ้า  เสื้อผู้ชาย  FET  prohibition  เส้นหมี่  คุกกี้โอ๊ตเรซินคริบ  มัลติมีเดีย  หุ้นทุน  warning  ต้นไม้  กฎการนับ  ภาพจิ๊กซอ  วาล์วควบคุมทิศทาง  รหัสของอุปกรณ์นิวเมติกส์  สาบเสื้อ  วาดเขียน  อาหารญี่ปุ่น  ทองจีบ  เสื้อผ้า  ปีขาล  ทฤษฎีเมชเคอร์เร้นต์  สะเต๊ะ  โปรแกรม PCL  นวดแผนไทย  Linux  บริโอช  เปี๊ยะ  อาชีพ  การออม  เครื่องดับเพลิง  prohibit  มะพร้าวเผา  ภาษีอากร  ปักปะ  ทรัพย์สิน  พื้นที่ใต้โค้ง  เสื้อผู้หญิง  กัดกระจก  ระบบนิเวศ  วงจรนิวเมติกส์  ปอเปี๊ยะ  กระเป๋าสตางค์  ตะไคร้  ขนมปังกระทง  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ไข่เยี่ยวม้า  ตัวต้านทาน  ตารางธาตุ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
บทที่ 6 เอกสารการธนาคาร

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  บทที่ 6 เอกสารการธนาคาร
 
 
บทที่ 3 องค์กรธุรกิจ : 44.22 นาที
ครูดวงฤดี สังข์ทอง
Tags : ธุรกิจ,องค์กรธุรกิจ
 
บทที่ 4 หลักการจัดการ : 47.13 นาที
ครูชนิตา หงษ์ทอง
Tags : การจัดการ,ธุรกิจ
 
thank