Tags
หอยทอด  เส้นใหญ่  ฮาวายเอี้ยน  ราดหน้า  ดับเพลิง  ร้อยลูกปัด  safty  เค้ก  แบบปกเสื้อ  เงินปันผล  แม่เหล็ก  วงจรควบคุม  Action  ขนมปังปลา  กำลังไฟฟ้า   ปลา  มอเตอร์ 3 เฟส  ตัวเหนี่ยวนำ  ถั่วกวน  วงจรไฟฟ้าแบบผสม  ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน  ต้นไม้  select  กระแสไฟฟ้า  ที่รองจาน  ตัดผม  ผัดกระเพรา  อักษรจีน  ปกสมุด  LAN  ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์  ครองแครง  ไดร์ผม  Place  ตัวแปร  อุปกรณ์ไฟฟ้า  Validation Server Control  เสริมสวย  กำลังงานในการไหล  การแสดงความเป็นเจ้าของ  จัดการขยะ  กรอบรูป  ฟักทอง  ถังเก็บลมอัด  เกลียว  เป็ดย่าง  สารกึ่งตัวนำ  จรรยาบรรณ  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  กระเป๋าสตางค์  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
บทที่ 6 เอกสารการธนาคาร

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  บทที่ 6 เอกสารการธนาคาร
 
 
 
บทที่ 4 หลักการจัดการ : 47.13 นาที
ครูชนิตา หงษ์ทอง
Tags : การจัดการ,ธุรกิจ
 
บทที่ 3 สหกรณ์ : 47.43 นาที
ครูดวงฤดี สังข์ทอง
Tags : ธุรกิจ,สหกรณ์
 
บทที่ 9 ความหมายของเศรษฐกิจ : 42.8 นาที
ครูกรกฏ ไพรฑูรย์รังสฤษดิ์
Tags : ธุรกิจ,เศรษฐกิจ
 
thank